Ik heb deze website zorgvuldig samengesteld. Ik sta echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt aangepast.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

Let op: sommige links naar producten bevatten affiliate marketing links. Dit zorgt er echter niet voor dat artikelen voor u duurder zijn.

© Copyright 2021 Creatieve Mama.